Apie mus

Antstolis Jonas Petrikas nuo 2006 m. rugsėjo 11 d. vykdo antstolio veiklą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono rūmų, Plungės apylinkės teismo Kretingos ir Palangos rūmų veiklos teritorijoje.

 

Pagrindinė antstolio funkcija – vykdomųjų dokumentų vykdymas.

Antstolis teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti šias paslaugas:

  • vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus,
  • saugoti (administruoti) turtą vykdymo procese,
  • konstatuoti faktines aplinkybes,
  • perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims nesant teismo pavedimo,
  • teikti teisines konsultacijas, aukciono tvarka realizuoti įkeistą kilnojamąjį turtą
  • tarpininkauti vykdant turtines prievoles,
  • atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

Antstolis Jonas Petrikas vykdymo procese vadovaujasi: LR Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimais, bei vėlesniais jos pakeitimais, veiklos teisėtumo, kooperacijos, demokratiškumo, LR civilinio proceso principais, t.y. imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Atlikdamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais.